Datos de importación del CES

Contenido

Especificació dels arxius d'entrada

Els arxius següents són informació que tenim disponible del CES i que és bastant exhaustiva. De fet, hi ha més aviat moltes més coses de les que actualment tenen lloc a l'IntegralCES.

Compte: La codificació dels arxius és: Windows1252/WinLatin 1.

Arxiu users.csv

Arxiu settings.csv

Arxiu transactions.csv

Arxiu balances.csv

Aquest arxiu sembla d'una taula només per a cache, ja que les dades es poden calcular des de la taula de les transaccions.

Arxiu offers.csv

Arxiu wants.csv

Migració d'usuaris

Duplicitat

Els usuaris i els comptes corrents a CES són el mateix concepte, però son conceptes separats a IntegralCES. Per aquest mateix motiu, hi ha diferents comptes al CES amb idèntic email, cosa que no és admesa en Drupal estàndard.

Todo:
Decidir què fem.

Subarea

Aquest és un concepte que no està implementat en el CES.

Todo:
Decidir què fem.

NoEmail

Aquest és un concepte que no està implementat en el CES, perquè en particular no està implementada la funcionalitat de enviar mails massius des de l'administració de la xarxa.

Observació: Aquesta funcionalitat però ha demostrat ser interessant i potser podem valorar d'afegir-la. En qualsevol cas jo no em preocuparia massa d'aquest camp.

Coord

Tampoc aquest concepte existeix al CES.

Observació: La naturalesa del sistema de permisos fa que sigui fàcil d'implementar. Tot i això jo no ho faria i ho deixaria en tot cas per més endavant sempre que puguem tenir varis comptes administradors.

Limit

En el CES els límits s'escriuen directament al compte de l'usuari. En l'IntegralCES el sistema és més sofisticat: per a cada xarxa, hi ha diferents tipologies de límits (ex: “individuals”, “companyies”, “associació X”,...), i un compte està associat a un tipus de límit. Aquests tius de límits són els que internament anomenem limitchains, doncs a nivell d'implementació estan formats per una cadena de límits atòmics del tipus “No estar per sot de X” o “No estar per sobre de X”.

El que cal fer és crear una instància de limitchain per a cada límit different que hi hagi, però no una per a cada compte! És d'esperar que tots els comptes excepte uns quants tinguin els mateixos valors.