2015-10-26 Mantenimineto II

• 2508391-We can assign users to another account but
• Borrar usuarios por petición de GE
• Informe a docs
• Actualización
• Repaso alta usuarios
• Error transacción COOP0146
• Actualización ices 7.x-1.2
• Incidencias 20-10-2015