Referència de la Classe IcesDBObject

Base class for all objects that are serializable with this framework. Més...

Diagrama d'Herència per a IcesDBObject:
CesBankAccountLimit CesBankAccountUser CesBankBasicTransaction CesBankCurrency CesBankDecoratedTransaction CesBankExchange CesBankLimitChain CesBankLocalAccount CesBankPermission CesInteropCENIPTransactionId

Mètodes públics

 __construct ($record)
 Create a new object given its database record. Més...
 
 deleteExtraData ()
 Delete object data. Més...
 
 getParent ()
 The parent object for those objects using the decorator pattern. Més...
 
 getRecord ()
 Return object record. Més...
 
 saveExtraData ()
 Save object data. Més...
 

Atributs Públics Estàtics

static $table
 

Mètodes Protegits

 getSimpleRecord ()
 Object simple record. Més...
 
 loadRecord ($record)
 Loads a database record to this object. Més...
 

Descripció Detallada

Base class for all objects that are serializable with this framework.


La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer: