Referència de la Classe CesBankDecoratedTransaction

Abstract class for transaction decorators. Més...

Diagrama d'Herència per a CesBankDecoratedTransaction:
IcesDBObject CesBankTransactionInterface CesBankInterExchangeTransaction CesBankLevyedTransaction CesInteropCENIPTransaction CesInteropCENIPIncomingTransaction CesInteropCENIPOutgoingTransaction

Mètodes públics

 __construct ($parent, $record)
 TODO: document. Més...
 
 acceptByAccount ($account_id)
 Implements CesBankTransactionInterface::acceptByAccount(). Més...
 
 apply ()
 TODO: document. Més...
 
 check ()
 TODO: document. Més...
 
 deleteExtraData ()
 Delete object data. Més...
 
 getAmount (CesBankCurrency $currency=NULL)
 TODO: document. Més...
 
 getConcept ()
 TODO: document. Més...
 
 getCreated ()
 Implements CesBankTransactionInterface::getCreated(). Més...
 
 getFromAccountName ()
 TODO: document. Més...
 
 getId ()
 TODO: document. Més...
 
 getLog ($state)
 TODO: document. Més...
 
 getParent ()
 TODO: document. Més...
 
 getRecord ()
 Return object record. Més...
 
 getState ()
 TODO: document. Més...
 
 getToAccountName ()
 TODO: document. Més...
 
 getUser ()
 TODO: document. Més...
 
 log ($messages)
 TODO: document. Més...
 
 revoke ()
 TODO: document. Més...
 
 saveExtraData ()
 Save object data. Més...
 
 setState ($state)
 Set the state of this transction. Més...
 
 trigger ()
 TODO: document. Més...
 

Camps de Dades

const STATE_ACCEPTED = 2
 The transaction has been accepted by all authorities. Més...
 
const STATE_ARCHIVED = 4
 The transaction is archieved and successfully applied. Més...
 
const STATE_COMMITTED = 3
 The transaction has been successfully applied. Més...
 
const STATE_DISCARDED = 6
 The transaction is discarded and has not been applied. Més...
 
const STATE_ERROR = 11
 There has been a system error with this transaction. Més...
 
const STATE_NEW = 0
 The transaction has been created but hasn't already been triggered to apply. Més...
 
const STATE_REJECTED = 5
 The transaction -triggered to apply- has been rejected by some of the authorities. Més...
 
const STATE_REVOKE_ACCEPTED = 8
 The revoke operation has been accepted by all authorities. Més...
 
const STATE_REVOKE_REJECTED = 9
 Some authorities rejected the revoke operation, so the transaction will remain applied. Més...
 
const STATE_REVOKE_TRIGGERED = 7
 The transaction has been triggered to be revoked. Més...
 
const STATE_REVOKED = 10
 The transaction has been successfully revoked. Més...
 
const STATE_TRIGGERED = 1
 The transaction has been triggered to be applied. Més...
 

Atributs Públics Estàtics

static $table = 'ces_transaction'
 

Mètodes Protegits

 getSimpleRecord ()
 Object simple record. Més...
 
 loadRecord ($record)
 Loads a database record to this object. Més...
 

Atributs Protegits

 $parent
 

Descripció Detallada

Abstract class for transaction decorators.


La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer: