Transacciones externas

Transacciones externas

Les transaccions ICES <=> CES funcionen a través d'un servidor intermig, la Clearing Central (CC). Així doncs és realment ICES <=> CC <=> CES. Només poden fer aquest tipus de transaccions els comptes de xarxes de l'integralces que estiguin donades d'alta a la CC i correctaent configurades. Això hauria de ser la majoria: jo he comprovat HORA i COOP. Això ho ha de configurar l'administrador de la xarxa.

Una vegada està la xarxa configurada, un usuari ha d'anar al formulari habitual d'introduir transacció. Allà, al desplegable "Xarxa d'intercanvi del comprador" hi ha d'aparèixer l'opció "Xarxa externa...". A l'escollir aquesta opció, l'interfície canvia (a través d'una crida AJAX) i el que abans era un desplegable per escollir el compte a cobrr, ara són dos camps de text. Un per posar el "ID de la xarxa" o NID (cenXXXX) (amb un link al costat per a buscar aquest NID que ens interessa), i l'altre per a posar el número de compte del comprador (p.ex. BCNAXXXX).

Els altres camps són com és habitual: descripcio i quantitat.

Al crear i confirmar la transacció, es fa una crida a la CC que al seu torn informa el sistema CES. Des del punt de vista de la xarxa, aquesta transacció és com la resta de transaccions interxarxes: queda anotada una transacció entre l'usuari real de l'ICES (p.ex COOP1234) i l'usuari virtual que representa la xarxa externa (p.ex. COOPcen0123).

També com a les transaccions interxarxes, aquest usuari virtual COOPcen0123 es crearà al primer intent de transacció entre aquestes dues xarxes (que fallarà) i una vegada activat, ja funcionaran les transaccions amb aquesta xarxa. Això serveix perquè l'administrador dóni el vist i plau manual d'un compte de la xarxa a operar amb una altra xarxa.