Referència de la Classe IcesLockSerializer

Special class of IcesSerializer for those objects needing transactional load and save process. Més...

Diagrama d'Herència per a IcesLockSerializer:
IcesSerializer

Mètodes públics

 count ($key, $value)
 Count entries. Més...
 
 delete (IcesDBObject $object)
 Deletes a database record. Més...
 
 load ($id)
 Load object and acquires lock. Més...
 
 loadCollection (array $conditions, $order_field=NULL, $order_type= 'ASC')
 Load many objects. Més...
 
 loadFromRecord ($record)
 Loads a IcesDBObject from it record. Més...
 
 loadFromUniqueKey ($key, $value)
 Not implemented. Més...
 
 save (IcesDBObject $object)
 Saves object and releases lock. Més...
 
 selectFunctionField ($function, $key, array $conditions)
 Select function. Més...
 
 updateField (IcesDBObject $object, $key)
 Updates field and releases lock. Més...
 

Mètodes Públics Estàtics

static DBTransaction ()
 Start database transaction. Més...
 

Mètodes Protegits

 deleteCache ()
 Deletes whole static cache. Més...
 
 deleteRecordFromCache (array $record)
 Deletes record from static cache. Més...
 
 handleSerialized (array &$record)
 Unserializes serialized database record fields. Més...
 

Atributs Protegits

 $classname
 
 $table
 

Atributs Protegits Estàtics

static $cache = array()
 cache array. Més...
 

Descripció Detallada

Special class of IcesSerializer for those objects needing transactional load and save process.

It uses drupal lock framework.


La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer: