Referència de la Classe CesBankAccountLimit

CesBankAccountLimit. Més...

Diagrama d'Herència per a CesBankAccountLimit:
IcesDBObject CesBankAbsoluteCreditLimit CesBankAbsoluteDebitLimit

Mètodes públics

 checkAccount (CesBankLocalAccount &$account)
 CheckAccount. Més...
 
 checkTransaction (CesBankLocalAccount &$account, CesBankTransactionInterface &$transaction)
 Check if the transaction is accepted by this limit. Més...
 
 deleteExtraData ()
 Delete object data. Més...
 
 getAccountValue (CesBankLocalAccount &$account)
 Get Account Value. Més...
 
 getFailMessage (CesBankLocalAccount &$account)
 TODO: document. Més...
 
 getLimit ()
 Get Limit. Més...
 
 getParent ()
 The parent object for those objects using the decorator pattern. Més...
 
 getRecord ()
 Return object record. Més...
 
 getTransactionValue (CesBankTransactionInterface &$transaction)
 Get Transaction Value. Més...
 
 saveExtraData ()
 Save object data. Més...
 

Camps de Dades

 $block
 
 $classname
 
 $data
 
 $id
 
 $limitchain
 
 $value
 

Atributs Públics Estàtics

static $table = 'ces_limit'
 

Mètodes Protegits

 getSimpleRecord ()
 Object simple record. Més...
 
 loadRecord ($record)
 Loads a database record to this object. Més...
 

Descripció Detallada

CesBankAccountLimit.

Generic class for account limits. Each account limit limites one aspect of accounts.


La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer: